УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ І ЕКОНОМІКА ПРАЦІ

Учітеся, брати мої, думайте, читайте....”

Шевченко  Т.Г. 

Випускова кафедра: управління персоналом і економіки праці:

телефон:  (0382) 70-64-58, моб:   0964564331

сайт:     http://www.tup.km.ua:8092/

Е-mail: utr@beta.tup.km.ua, upepfb@mail.ru 

 

Підготовка фахівців здійснюється за трьома освітньо-кваліфікаційними рівнями:

бакалавр – кваліфікація «бакалавр з управління персоналом і економіки праці» (4 роки навчання).

спеціаліст – кваліфікація «спеціаліст з управління персоналом і економіки праці» (на базі освітньо-кваліфікаційного  рівня «бакалавр», 1 рік навчання).

магістр – кваліфікація «магістр з управління персоналом і економіки праці» (на базі освітньо-кваліфікаційного  рівня «бакалавр» і «спеціаліст», 1 рік навчання).

Форма навчання: денна, заочна та дистанційна. Студенти спеціальності «Управління персоналом і економіка праці» можуть здобувати другу вищу освіту.

 

ЗМІСТ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ З УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ І ЕКОНОМІКИ ПРАЦІ

Основні дисципліни професійної підготовки:

Основні компетенції:

Сфера діяльності випускника: державні органі виконавчої влади; органи місцевого самоврядування; страхові компанії; консалтингові фірми; банківські установи; торговельні та оптово-посередницькі організації; науково-дослідні інститути та вищі навчальні заклади; комерційні структури; господарства агропромислового комплексу; промислові підприємства і організації різної галузевої належності, форми власності та господарювання; туристичні та рекламні агенції; державні органи соціального захисту населення; контрольно-ревізійні і податкові управління; митниці; готельні господарства; різноманітні благодійні фонди та громадські організації.

Фахівці з управління персоналом і економіки праці можуть обіймати такі посади: президенти фірм, компаній, корпорацій; генеральні та виконавчі директори, радники, заступники, фахівці промислових підприємств, організацій, установ; керівники і провідні спеціалісти різноманітних органів державного управління та місцевого самоврядування; керівники і провідні спеціалісти обласних, місцевих і районних центрів зайнятості та бірж праці; керівники і провідні спеціалісти обласних, міських, районних управлінь праці та соціального захисту населення; керівники і провідні спеціалісти виробничих підрозділів і функціональних відділів на промислових підприємствах різної галузевої належності, різних форм власності та господарювання; керівники і провідні спеціалісти науково-дослідних інститутів з питань управління персоналом, економіки праці, соціальної економіки і політики; викладачі вищих навчальних закладів III — IV рівнів акредитації; керівники і провідні спеціалісти страхових компаній, банків, контрольно-ревізійних і податкових управлінь тощо; керівники і провідні спеціалісти різноманітних благодійних фондів та громадських організацій.