ОБЛІК І АУДИТ

Кваліфікація:  економіст.
Випускаюча кафедра:  кафедра обліку і аудиту (тел. 72-85-15)

Інформація про спеціальність

Для випускників 11-х класів, технікумів, коледжів, а також осіб, які мають вищу освіту на рівні молодшого спеціаліста.

Здобуття вищої освіти та освітньо-кваліфікаційних рівнів:
    • Бакалавра (термін навчання – 4 роки).
    • Спеціаліста (термін навчання – 5 років).
    • Магістра (термін навчання – 1 рік).

Студенти отримують комплекс професійних знань щодо методики та організації обліку, аналізу та аудиту, фінансів, банківської справи, системи оподаткування, менеджменту, маркетингу, комп’ютерної техніки тощо.

В процесі навчання студенти вивчають такі основні професійно-орієнтовні дисципліни:
    • економетрія;
    • статистика;
    • інформатика та комп’ютерна техніка;
    • фінанси;
    • бухгалтерський облік;
    • економічний аналіз;
    • господарське право;
    • управлінський облік;
    • бухгалтерський облік в зарубіжних країнах;
    • фінансовий облік;
    • бухгалтерський облік та аналіз зовнішньоекономічної діяльності;
    • контроль і ревізія;
    • організація обліку на підприємствах малого бізнесу;
    • бухгалтерський облік в галузях народного господарства;
    • облік в бюджетних установах;
    • аудит;
    • інформаційні системи і технології обліку;
    • облік в банках та ін.

Інформація про спеціаліста

Спеціаліст з обліку та аудиту займає посади згідно з “Державним класифікатором професій”, а саме: посади двох груп:
    • Державні службовці, керівники;
    • Професіонали.

Щодо першої групи спеціалісти з обліку та аудиту можуть займати такі посади:
    • головний бухгалтер,
    • головний касир,
    • завідувач цехової бухгалтерії,
    • начальник контрольно-ревізійного відділу,
    • начальник централізованої бухгалтерії,
    • керівник групи обліку,
    • директор малої фірми, в т.ч. аудиторської,
    • державний податковий інспектор,
    • ревізор-інспектор та ін.

Щодо другої групи спеціалісти з обліку та аудиту можуть займати такі посади:
    • аудитор,
    • бухгалтер,
    • бухгалтер-експерт,
    • бухгалтер-ревізор,
    • економіст з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності,
    • консультант з економічних питань та ін.

Спеціалісти вказаного напрямку можуть також працювати викладачами університетів та вищих навчальних закладів (асистентами, науковими співробітниками).