МАРКЕТИНГ

“Актуальність маркетингу в умовах ринку не викликає сумніву. Інженерно-економічний факультет і кафедра економіки використовують новітні навчальні технології для підготовки спеціалістів з ”Маркетингу”.

Завідувач кафедрою економіки
професор, д.е.н. Орлов О.О.

Кваліфікація:  економіст.
Спеціалізація:  маркетинг невиробничої сфери.
Випускаюча кафедра:  кафедра економіки (тел. 72-86-85)

Що таке “Маркетинг”?

Орієнтир сучасного ринку – це споживач. Досконале знання потреб споживачів дає можливість виробляти товари, що найкращим чином відповідають цим потребам. В умовах ринку, коли діє сильна конкуренція, головною стає задача задоволення потреб споживачів краще ніж це роблять конкуренти. Успіх цього багато в чому залежить від спеціалістів маркетологів.

Маркетинг це система організації та управління підприємством, яка забезпечує успіх діяльності підприємця в умовах ринку.

Зміст професійної підготовки спеціалістів

Для того, щоб вести кваліфіковану професійну роботу спеціалістам необхідно оволодіти багатьма галузями знань.

Основними є наступні навчальні блоки:

Гуманітарні та соціально-економічні дисципліни:
    • історія України,
    • українська ділова мова,
    • філософія,
    • основи психології та педагогіки,
    • соціологія,
    • політологія та ін.

Фундаментальні і професійно-орієнтовані дисципліни:
    • політична економія,
    • макро- та мікроекономіка,
    • економічна історія,
    • математика для економістів,
    • економетрія,
    • статистика,
    • комп`ютерна техніка,
    • економіка підприємств,
    • менеджмент,
    • маркетинг,
    • фінанси,
    • бухгалтерський облік,
    • економічний аналіз,
    • інвестування та ін.

Професійно-орієнтовані дисципліни:
    • маркетингові дослідження,
    • маркетинговий аналіз,
    • промисловий маркетинг,
    • інфраструктура товарного ринку,
    • товарознавство,
    • маркетингова товарна політика,
    • маркетингова цінова політика,
    • маркетингова політика комунікацій,
    • міжнародний маркетинг,
    • стратегічний маркетинг,
    • інноваційний маркетинг та ін.

Студенти проходять комп`ютерну, виробничу і переддипломну практику на вітчизняних підприємствах.

Здійснюється підготовка спеціалістів двох кваліфікаційних академічних ступенів:
    • бакалавр ( 4 роки навчання);
    • спеціаліст (5 років навчання).

Майбутні посади і сфери зайнятості:

Майбутні спеціалісти з маркетингу можуть працювати:
    • заступником директора з маркетингу;
    • керівниками маркетингової служби підприємства або окремих підрозділів системи маркетингу;
    • спеціалістами з маркетингових досліджень ринку, розробки нових товарів, збуту, аналізу маркетингової діяльності;
    • спеціалістами з планування маркетингу, реклами та стимулювання збуту.

Маркетологи можуть працювати у сфері рекламного бізнесу, зовнішніх економічних зв`язків, посередницької діяльності і зв`язків з громадськістю.