"МЕНЕДЖМЕНТ"

 

У класичному розумінні менеджмент – це вид діяльності з управління бізнесом, починаючи від адміністративного управління, маркетингу, управління людськими, матеріальними, фінансовими та інформаційними ресурсами і закінчуючи управлінням інноваціями, інвестиціями та проектами.

Менеджер це:

професійний управлінець, наділений владою, що керує колективом людей, для досягнення певної мети;

лідер, спроможний згуртувати та вести за собою підлеглих, використовуючи свій авторитет, високий професіоналізм, особисті якості;

людина, яка наділена стратегічним мисленням, може формувати цілі, основні види підприємницької діяльності, які найбільш потрібні різним верствам суспільства, забезпечують динамічний розвиток бізнесу і максимально задовольняють матеріальні і моральні потреби свого колективу.

 

Підготовка фахівців за спеціальністю "Менеджмент" проводиться на факультеті економіки та управління Хмельницького національного університету кафедрами:

 

«МЕНЕДЖМЕНТУ»

4 корп. ауд 4-525, т. 067-93-65-129 end_of_the_skype_highlighting

е-mail: kfmanagm@gmail.com;

сайт: http://ef.khnu.km.ua/management/

та

«ЕКОНОМІКИ, МЕНЕДЖМЕНТУ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ»

4 корп. ауд 4-332, т. 067-30-10-888,

е-mail:department.empp@gmail.com

сайт: http://ef.khnu.km.ua/empp/

Підготовка фахівців за спеціальністю «Менеджмент» здійснюється за такими освітніми рівнями:

БАКАЛАВР (4 роки навчання)

Спеціальність: 073 «Менеджмент»

За спеціалізаціями:

ü  Менеджмент організацій

ü  Управління та адміністрування бізнесу

ü  Менеджмент митної справи

ü  Менеджмент готельно-ресторанного та туристичного бізнесу

МАГІСТР (1,5 року навчання)

За освітньо-професійними програмами:

ü  Менеджмент організацій

ü  Бізнес-адміністрування

ü  Менеджмент митної справи

ü  Управління інноваційною діяльністю

ü  Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

 

Посади, які можуть обіймати випускники

спеціальності «МЕНЕДЖМЕНТ»:

Ø керівники підприємств, державних органів, митниць, брокерських контор та їх заступники, топ-менеджери, комерційні директори;

Ø керівники виробничих, економічних, адміністративних, фінансових, аналітичних, інформаційних, обслуговуючих підрозділів;

Ø керівники та спеціалісти в профільних міністерствах, державних агентствах; управлінці в міжнародних організаціях; фінансові менеджери; менеджери з персоналу;

Ø менеджери з туризму, готельного господарства, управлінських  та економічних питань; по роботі з клієнтами;    з проектів; із зовнішньоекономічної діяльності; з постачання, зі збуту, маркетингу;

Ø митні брокери, митні інспектори, інспектори з експорту/ імпорту; керівники лінійних та функціональних підрозділів митних установ;

Ø викладачі та наукові співробітники вищих навчально-виховних закладів, науково-дослідних організацій.

                     

Сфера діяльності випускника спеціальності «МЕНЕДЖМЕНТ»:

Ø сфера управління державними та бізнесовими структурами;

Ø підприємства оптової та роздрібної торгівлі;

Ø фінансові та страхові компанії;

Ø заклади готельно-ресторанного бізнесу;

Ø організації туристичного бізнесу;

Ø аналітично-фінансові компанії;

Ø митні установи;

Ø державні структури.

Для отримання престижної освіти є всі умови, що підтримуються на рівні світових стандартів навчання. Висококваліфікований персонал, мережа комп’ютерних та учбових лабораторій, можливість спілкуватися та отримувати необхідну інформацію з усього світу за допомогою мережі INTERNET, виробнича, організаційна та управлінська практика на підприємствах всіх форм власності – ось неповний перелік всіх тих складових, що доповнюють традиційно сильну підготовну наших фахівців.