ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА

Випускова кафедра: МЕНЕДЖМЕНТУ

Завідувач кафедри менеджменту проф. Йохна Микола Антонович,

29016, м. Хмельницький, вул. Інститутська, 11,

4-ий корпус, 5-й поверх, ауд. 4-525; моб. т. 067 936 51 29, http://ef.khnu.km.ua/management


Задоволення потреби людини у повноцінному відпочинку є провідною метою готельно-ресторанного бізнесу – галузі з найвищим рівнем конкуренції. Оволодіння найновітнішими методами роботи неможливе без ефективного навчання. Наш університет відкритий для всіх, хто хоче стати висококваліфікованим організатором і керівником готельно-ресторанного бізнесу.ОБИРАЙТЕ СПЕЦІАЛЬНІСТЬ

«ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА»

Фахівці цієї спеціальності затребувані на ринку праці.Випускники отримують кваліфікацію бакалавра з готельно-ресторанної справи, фахівця з готельної та ресторанної справи, із узагальненим об'єктом діяльності - надання послуг, пов'язаних з діяльністю ресторанних та готельних закладів, первинний рівень управління структурними підрозділами, операційними системами та процесами в закладах.Цілі навчання: підготовка соціально та професійно мобільних, конкурентоспроможних висококваліфікованих фахівців для організації сервісної та виробничо-технологічної діяльності суб’єктів готельного та ресторанного бізнесу, які володіють загальними і спеціальними (фаховими) компетентностями.


Випускники цієї спеціальності можуть працювати на посадах:


ЗМІСТ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ З ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОЇ СПРАВИ

Основні дисципліни професійної підготовки:
ВАГОМІ ПЕРЕВАГИ НАВЧАННЯ НА КАФЕДРІ МЕНЕДЖМЕНТУ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ

«ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА»

  1. Диплом міжнародного зразка престижного ВНЗ 4-го рівня акредитації. Навчання здійснюється за найсучаснішими навчальними програмами, із використанням інформаційних технологій та інноваційних методів.

  2. Проходження практики на базі провідних готельно-ресторанних комплексів

  3. Вивчення двох іноземних мов (польська, англійська, німецька або ін.. на вибір)

  4. Під час навчання студенти мають змогу займатися науковою роботою, приймати участь у міжнародних конкурсах і грантах.

  5. З метою сприяння працевлаштуванню організовуються зустрічі із роботодавцями, заняття із провідними фахівцями у цій галузі.

  6. 100% забезпечення усіх студентів спеціальності якісним гуртожитком. Є різноманітна спортивна інфраструктура.

  7. Можливість навчання на кафедрі військової підготовки.

  8. Гнучкий підхід до оплати за навчання.