gerbFBS                                                                 ФІНАНСИ І КРЕДИТ

 

 

Освіта — найвеличніше з усіх земних благ, але лише в тому разі, коли вона найвищої якості

Р.Кіплінг

 

 

 

 

Випускаюча кафедра:  кафедра фінансів та банківської справи

тел.: (067)9911320

сайт: http://fbs.km.ua/

Е-mail: fbs.khnu@gmail.com

 

Підготовка фахівців здійснюється за наступними освітньо-кваліфікаційними рівнями:

- бакалавр  - повний (на базі повної середньої освіти – 4 роки) та скорочений терміни навчання (на базі освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст – 2 роки);

- спеціаліст на базі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр (1 рік);

- магістр на базі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр (1 рік).

Підготовка здійснюється на денній, заочній та дистанційній формах навчання, можливе отримання другої вищої освіти.

 

ЗМІСТ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ З  НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ ФІНАНСИ І КРЕДИТ

 

Основні дисципліни професійної підготовки:

Банківські операції

Біржова справа

Бюджетна система

Бюджетний менеджмент

Бюджетування діяльності суб'єктів господарювання

Гроші та кредит

Державний фінансовий контроль

Електронні фінансові послуги

Інвестування

Інформаційні системи і технології у фінансах

Історія світової фінансової системи

Корпоративно-соціальна відповідальність

Кредитування і контроль

Місцеві фінанси

Основи казначейської діяльності

Оціночна діяльність

Податкова система

Податковий менеджмент

Ринок фінансових послуг

Система фінансового моніторингу

Соціальне страхування

Соціально-економічна безпека суб'єктів фінансового ринку

Страховий менеджмент

Страхові послуги

Страхування

Управління фінансовою санацією підприємства

Фiнансова дiяльнiсть суб'єктiв підприємництва

Фінанси

Фінанси підприємств

Фінанси страхових організацій

Фінансова діяльність суб`єктів підприємництва

Фінансова санація і банкрутство підприємств

Фінансовий менеджмент в банку

Фінансові основи підприємства

Фондовий ринок

 

Підготовка фахівців з напряму підготовки “Фінанси і кредит” здійснюється за наступними напрямами професійного спрямування:

- Біржова діяльність;

- Державні фінанси;

- Фінансове посередництво;

- Фінансовий моніторинг.

 

Біржова діяльність

 

Фахівці із цієї спеціалізації підготовлені для роботи у сфері біржової діяльності, набувають вміння оцінювати та аналізувати фінансовий стан підприємства; укладати договори на брокерське обслуговування між брокерською конторою та клієнтом; здійснювати відкриття рахунків клієнтів; операції з купівлі-продажу цінних паперів та виплати дивідендів.

Фахівці-випускники зможуть працювати на посадах: брокера з цінних паперів; біржового маклера; дилера цінних паперів; торговця нерухомістю; торгівельного агента; торгівельного брокера; обліковця; бухгалтера, економіста, оцінщика майна та земельних ділянок на будь-якій біржі, в суб’єктах підприємництва акціонерної організаційно-правової форми господарювання, в кредитних установах, нотаріальних конторах, оціночних компаніях.

 

Державні фінанси

 

Спеціалісти цієї спеціалізації підготовлені для роботи в сфері державних фінансів. Фахівці-випускники зможуть працювати на посадах: керівників фінансових служб державних та місцевих органів влади, економічних і соціальних державних фондів, Державного Казначейства України, начальників головних управлінь бюджетних установ та організацій (закладів освіти, житлово-комунального господарства, охорони навколишнього середовища, оборони, охорони громадського порядку, безпеки, судової влади, державного Пенсійного фонду, охорони здоровя, економічної діяльності, соціального захисту та соціального забезпечення населення та ін.), головних державних податкових інспекторів, інспекторів-ревізорів,  в органах податкової служби України, інспекторів, головних та провідних інспекторів в органах митної служби України.

 

Фінансове посередництво

Фахівці даної спеціалізації здобувають навички роботи в інститутах фінансового ринку, отримують знання та навички зі страхування, кредитування, інвестування, факторингу, консалтингу та ін.

Випускники можуть займати посади менеджерів у сферах грошового посередництва, фінансового лізингу, надання кредитів, страхування та заощаджень, недержавного пенсійного страхування, страхових агентів та консультантів, андерайтерів, провідних фахівців, начальників відділів в страхових компаніях, економістів інвестиційного департаменту, фінансових менеджерів в лізингових компаніях, промоутерів, ріелторів, фінансових консультантів, директорів стратегічного розвитку в інвестиційних компаніях, експертів-консультантів, кредитних аналітиків, начальників управління факторингу, директорів консалтингових компаній, кредитних інспекторів, економістів, фінансових консультантів, фінансових менеджерів, фінансових аналітиків, начальників відділень та керівників відділів банку в кредитних установах, страхових організаціях, недержавних пенсійних фондах, інвестиційних компаніях та ін., керівників департаментів, директорів кредитних установ.

 

Фінансовий моніторинг

Студенти цієї спеціалізації  отримають знання та навички здійснення фінансового аналізу та контролю, фінансового моніторингу.

Випускники можуть обіймати посади  провідних економістів, економістів-фінансистів, фінансових менеджерів, фінансових аналітиків та керівників фінансових і економічних служб на підприємствах, установах та організаціях виробничої та невиробничої сфер різних форм власності; фінансових ревізорів, супервайзерів, керівників департаментів в аудиторських компаніях; ревізорів, контролерів-ревізорів в органах контрольно-ревізійного управління та податкової служби України.

 

 

Спеціалісти напряму «Фінанси і кредит» також можуть працювати викладачами університетів та вищих навчальних закладів (асистентами, науковими співробітниками).