ЕКОНОМІЧНА КІБЕРНЕТИКА

Спеціальність:  економіка
Спеціалізація:економічна кібернетика
Випускаюча кафедра:  кафедра автоматизованих систем і моделювання в економіці

Спеціаліст з економіки за спеціалізацією економічна кібернетика буде підготовлений як фахівець в області побудови та експлуатації економічних систем, економіко-математичного моделювання на підприємствах і в установах різних галузей народного господарства та форм власності, а також в організаціях системи фінансових органів, контрольно-ревізійних і податкових управлінь, банків, органів соціального забезпечення, страхування, науково-економічних і науково-дослідних центрів.

ОСНОВНІ ДИСЦИПЛІНИ

Навчальним планом передбачене вивчення основних фундаментальних та професійно-орієнтованих дисциплін:
    • Економічна кібернетика;
    • Макро- та мікроекономіка;
    • Математика для економістів;
    • Економіка підприємств;
    • Менеджмент;
    • Маркетинг;
    • Фінанси;
    • Бухгалтерський облік;
    • Страхування;
    • Міжнародна економіка;
    • Господарське законодавство;
    • Інформатика та комп’ютерна техніка;
    • Імітаційне моделювання;
    • Моделювання економіки.

Особлива увага приділяється безперервній (з першого по п'ятий курс) комп'ютерній підготовці фахівця та застосуванню обчислювальної техніки при вивченні дисциплін економічного характеру:
    • Економетрія;
    • Інформаційні системи і технології в економіці;
    • Системи підтримки прийняття рішень;
    • Системи обробки економічної інформації;
    • Системи управління базами даних;
    • Корпоративні комп’ютерні мережі;
    • Експертні системи.

КОМПЕТЕНЦІЯ ФАХІВЦЯ, ЩО ВИПУСКАЄТЬСЯ

Фахівець з економічної кібернетики може займати наступні посади:
    • керівник малого підприємства;
    • керівник підрозділу комп'ютерних послуг;
    • розробник комп'ютерних програм;
    • інженер із впровадження нової техніки й технології;
    • викладач середніх та спеціалізованих навчальних закладів;
    • адміністратор бази даних;
    • адміністратор обчислювальної системи;
    • інженер з організації керування виробництвом;
    • економіст інформаційно-обчислювального центру.

ФАХІВЕЦЬ БУДЕ ВМІТИ:

    • проектувати й експлуатувати соціально-економічні автоматизовані системи;
    • створювати нові програмні продукти і здійснювати налагодження готових розробок;
    • розробляти системи моделей для вивчення соціально-економічних явищ у практичних і дослідницьких цілях;
    • створювати і використовувати статичні та динамічні експертні системи для бізнес-процесів;
    • розробляти і використовувати моделі логічного й евристичного подання знань.

ФАХІВЕЦЬ БУДЕ МАТИ НАВИЧКИ:

    • розробки механізмів керування й регулювання в економіці на різних рівнях;
    • розробки механізмів прийняття рішень в економіці на різних рівнях;
    • економіко-математичного моделювання;
    • з технології програмування;
    • експлуатації комп'ютерних мереж;
    • оцінки різних інформаційних технологій;
    • розробки автоматизованих систем керування виробничою діяльністю.