Оновлення програмного забезпечення для Ubuntu 7.10


Після первинної інсталляції системи Ubuntu з компакт-диску завжди виникає необхідність установлення додаткових пакетів (локалізація, пакети навчальних програм та ін.), а також постійне оновлення програмного забезпечення впродовж терміну експлуатації. Як правило, ці додаткові пакети доводиться скачувати з Інтернету, ресурси якого у нас досить обмежені.

Нами підготовлений спеціальний кешуючий проксі-сервер srv03.ieu, який через порт 3142 надає доступ до зовнішніх репозиторіїв з досить великою швидкістю. Головне те, що як тільки якийсь пакет скачений хоча б одним користувачем, він залишається у локальному сховищі сервера. Наступному користувачеві такий пакет буде видаватися миттєво без звертання до Інтернету.

Для налаштування параметрів вказаного проксі-сервера необхідно виконати наступні кроки:

1) Відкрийте програму Synaptic за допомогою меню "Система-Администрирование-Менеджер пакетов Synaptic".

2) У вікні менеджера пакетів виконайте команду меню "Настройки-Параметры".

3) У діалоговому вікні "Параметры" перейдіть на закладку "Сеть" і встановіть параметри відповідно наступному рисунку (параметри авторизації встановлювати не потрібно):

Параметри проксі-сервера

4) Натисніть кнопку "ОК". Діалогове вікно закриється.

5) У вікні менеджера пакетів виконайте команду меню "Настройки-Репозитории".

6) У діалоговому вікні "Источники приложений" на перших трьох закладках виконайте налаштування відповідно наступним трьом рисункам:

Программное обеспечение Ubuntu ПО сторонних производителей Обновления

Параметри на закладках "Авторизация" і "Статистика" змінювати не потрібно.

7) Натисніть кнопку "Закрыть".

Тепер можна закрити вікно менеджера пакетів Synaptic і продовжити звичайну роботу. В нашому прикладі на закладці "Обновления" режим "Проверять обновления" відключений тому, що ми вважаємо, що більшість комп'ютерів, на яких працюють студенти, слід оновлювати не дуже часто (наприклад, один раз на місяць), уручну за допомогою пункту меню "Система-Администрирование-Менеджер обновлений". Звичайно, ця робота виконується локальним адміністратором у зручний для нього час. Для інших комп'ютерів (на яких працюють співробітники) рекомендуємо встановити перевірку оновлень приблизно один-два раза на тиждень з відміткою пункту "Только сообщать о наличии обновлений". Це більш безпечно у разі появи помилкових оновлень, про які періодично буде повідомляти адміністратор мережі інституту економіки і управління.


© 2008 Кафедра АСМЕ, Економічний факультет